Popis Ovlaštenja

Ovlaštenja Zavoda za zaštitu na radu:

  • Ovlaštenje za poslove zaštite na radu (ZNR)

  • Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara.

  • Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

  • Ovlaštenje za osposobljavanje za ZOP

Ovlaštenja zaposlenika Zavoda: