Povijest Zavoda

Godine 1965. u Rijeci je otvoren Zavod za zaštitu na radu Republike Hrvatske. Ubrzo nakon toga Zavod prerasta u Institut za sigurnost u Zagrebu, te se u Rijeci formira Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline d.o.o. Nakon određenog vremena došlo je do osamostaljivanja svih poslovnica Instituta za sigurnost Zagreb, te je tako došlo do osamostaljivanja i Zavoda u Rijeci koji i danas nosi ime Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline.

Ubrzo nakon formiranja nove države Republike Hrvatske došlo je do privatizacije i pretvorbe, te je Zavod postao društvo sa ograničenom odgovornošću. Sve dionice su otkupili bivši i sadašnji zaposlenici Zavoda. Danas je Zavod u potpunosti privatiziran.

Zavod se sastoji od sjedišta smještenog u Rijeci na lokaciji Blaža Polića 3/3 i radne jedinice u Puli na adresi Tršćanska 3. U Rijeci i u Puli Zavod posjeduje svoj vlastiti prostor.

Ovaj Zavod po svojim materijalnim sredstvima (instrumentarij) i stručnom kadru pripada u sam vrh hrvatskog poduzetništva. 

Djelovanje Zavoda uglavnom se odvija na području Primorsko - goranske, Istarske i Ličko - senjske županije, gdje se i najviše njeguju poslovni odnosi uz poštovanje propisanih normi, metoda rada i pravila struke.