Djelatnost Zavoda

 • Izrada procjena rizika iz zaštite na radu
 • Izrada planova zaštite od požara
 • Izrada općih akata iz zaštite od požara
 • Izrada planova evakuacije i spašavanje
 • Izrada elaborata zaštite na radu
 • Izrada planova izvođenja radova
 • Pregled i ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje uvjeta radnog okoliša u radnim prostorima
 • Pregled i ispitivanje električnih instalacija
 • Pregled i ispitivanje sustava za zaštitu objekata od udara munje (gromobranska instalacija)
 • Pregled i ispitivanje protupaničnih sustava rasvjete
 • Pregled i ispitivanje tipkala za daljinski isklop električne energije
 • Mjerenje statičkog elektriciteta, analiza stanja i normiranje zaštite od statičkog elektriciteta
 • Pregled i ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za odvođenje dima i topline
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja građevina
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja građevina
 • Usluge vođenja poslova zaštite na radu
 • Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca
 • Osposobljavanje povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • Osposobljavanje zaposlenika za evakuaciju i spašavanje